Colofon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Rolf Dolfing Verhuur.

Kamer van Koophandel

Rolf Dolfing Verhuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Meppel onder dossiernummer: 04077301

Reageren

Heeft u onze website bezocht en wilt u hierover een opmerking plaatsen, vul dan het contactformulier in.

Ontwerp huisstijl

Logo en huisstijl ontworpen door: Gerdingopmaak

Ontwerp website en techniek

BS Connect

TIPS VOOR EEN GESLAAGD FEEST!

1

Begin op tijd met de voorbereiding, zo komt u niet op het allerlaatste moment voor verrassingen te staan.

2

Zeker als u het feest thuis wilt vieren, is het aan te raden om hulp te regelen. Wij helpen u graag!