Disclaimer

Rolf Dolfing Verhuur spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Rolf Dolfing Verhuur behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Rolf Dolfing Verhuur geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Rolf Dolfing Verhuur geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Rolf Dolfing Verhuur garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Rolf Dolfing Verhuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TIPS VOOR EEN GESLAAGD FEEST!

1

Begin op tijd met de voorbereiding, zo komt u niet op het allerlaatste moment voor verrassingen te staan.

2

Zeker als u het feest thuis wilt vieren, is het aan te raden om hulp te regelen. Wij helpen u graag!